Kosten kinderdagverblijven fors omhoog

25 september 2018 05:54Aangepast: 25 september 2018 08:26
 

De kosten voor de kinderopvang gaan fors omhoog. Ouders dreigen volgend jaar honderden euro's meer te moeten betalen, blijkt uit cijfers van de brancheorganisatie Kinderopvang.

Die verwachten een stijging van ruim 7 procent. De reden hiervoor is de verandering van de regels voor de opvang. Vooral bij kleine opvanglocaties stijgen de kosten flink.

Om de kwaliteit in de kinderopvang te verhogen, gaan vanaf 1 januari strengere eisen in voor de opvang van baby's. Pedagogisch medewerkers mogen niet langer voor vier 0-jarigen tegelijk zorgen, maar maximaal drie.

800 euro

Met name de kleine locaties voelen dat in de portemonnee en die berekenen dat door aan de ouders. Dat zou betekenen dat een gezin met een laag inkomen, dat twee kinderen drie dagen naar de opvang stuurt, er minimaal 800 euro per jaar op achteruit gaat. Voor eenzelfde gezin met een modaal inkomen stijgen de kosten met ruim 900 euro per jaar.

Toeslagen zouden dat verschil niet overbruggen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat uit van een minder hoge kostenpost en zegt dat toeslagen die extra kosten wel dekken.

Populair

Steeds meer ouders maken gebruik van kinderopvang. Dat komt door de aangetrokken economie en de verruimde inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag.

EHBO cursus (ook voor vraagouders)

CURSUS: EHBO VOOR KINDEREN (OOK VOOR VRAAGOUDERS) Heeft u behoefte om ook op de hoogte te zijn van de noodzakelijke handelingen als een kind in nood verkeert? Wilt u als gastouder gaan werken of bent u al gastouder en heeft u nog een certificaat EHBO voor Kinderen nodig. Dan kunt u zich aanmelden voor een…

Lees Meer

Screening Gastouders

Continue Screening verloopt naar wens De zedenzaak in Amsterdam, ook bekend onder de naam Robert M.,  is aanleiding geweest om het toezicht op de kinderopvang te verscherpen. Een onderdeel hiervan was de invoering van de continue screening. Deze continue screening is op 1 maart 2013 ingevoerd en vanaf deze datum worden door Justis alle medewerkers van een…

Lees Meer

Kinderopvangtoeslag 2017

Het kabinet is sinds enkele jaren bezig een inhaalslag te maken in de hoogte van de Kinderopvangtoeslag. Ook voor 2017 zijn de percentages weer iets verhoogd en is het maximum aan te vragen uurbedrag ook verhoogd naar € 5,75. Wilt u de nieuwe tabel Kinderopvangtoeslag 2017 inzien, Klik dan hier. Verder zijn aangepaste eisen gesteld…

Lees Meer