Kosten kinderdagverblijven fors omhoog

feb 11, 2019
25 september 2018 

De kosten voor de kinderopvang gaan fors omhoog. Ouders dreigen volgend jaar honderden euro’s meer te moeten betalen, blijkt uit cijfers van de brancheorganisatie Kinderopvang.

Die verwachten een stijging van ruim 7 procent. De reden hiervoor is de verandering van de regels voor de opvang. Vooral bij kleine opvanglocaties stijgen de kosten flink.

Om de kwaliteit in de kinderopvang te verhogen, gaan vanaf 1 januari strengere eisen in voor de opvang van baby’s. Pedagogisch medewerkers mogen niet langer voor vier 0-jarigen tegelijk zorgen, maar maximaal drie.

800 euro

Met name de kleine locaties voelen dat in de portemonnee en die berekenen dat door aan de ouders. Dat zou betekenen dat een gezin met een laag inkomen, dat twee kinderen drie dagen naar de opvang stuurt, er minimaal 800 euro per jaar op achteruit gaat. Voor eenzelfde gezin met een modaal inkomen stijgen de kosten met ruim 900 euro per jaar.

Toeslagen zouden dat verschil niet overbruggen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat uit van een minder hoge kostenpost en zegt dat toeslagen die extra kosten wel dekken.

Populair

Steeds meer ouders maken gebruik van kinderopvang. Dat komt door de aangetrokken economie en de verruimde inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag.