Uiteraard doen wij als bureau ons uiterste best om alles zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Maar het kan natuurlijk wel eens gebeuren dat u over het een of ander zo ontevreden bent dat u een klacht wilt indienen. Wij vragen u om in eerste instantie uw klacht bij de betreffende persoon te melden, zodat hij of zij kan proberen deze op te lossen. Mocht dit niet lukken, dan is er geen man overboord.  Wij zijn namelijk aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang.  Het reglement Klachten bevindt zich in uw vraagoudermap en kunt u bij ons opvragen.