Vrijstelling beroepskwalificatie gastouders

De volgende diploma’s geven vrijstelling voor de verplichte beroepskwalificatie voor gastouders:*

Uit de ministeriële regeling:
Lijst met opleidingen/bewijsstukken die kwalificeren voor gastouderschap

Diploma’s op mbo-2 niveau:

 • a) Helpende breed 2
 • b) Helpende sociaal agogisch werk 2
 • c) Helpende welzijn 2
 • d) Helpende Zorg en Welzijn 2
 • e) Verzorgingsassistent(e)

Diploma’s op mbo-3 of -4 niveau (ook MDGO / MHNO / MSPO / Leerlingwezen):

 • f) A verpleegkundige
 • g) Activiteitenbegeleider (AB)
 • h) Activiteitenbegeleiding (AB)
 • i) Agogisch Werk (AW)
 • j) akte hoofdleidster kleuteronderwijs
 • k) akte Kleuterleidster A
 • l) akte Kleuterleidster B
 • m) Akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
 • n) Akte van bekwaamheid als leidster aan kleuterscholen
 • o) Akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs
 • p) Arbeidstherapie (AT)
 • q) A-Verpleegkundige
 • r) A-verpleger
 • s) B Verpleegkundige
 • t) B-Verpleegkundige
 • u) B-verpleger
 • v) Cultureel werk (CW)
 • w) Diploma A (ziekenverpleging)
 • x) Diploma B (ziekenverpleging)
 • y) Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
 • z) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
 • aa) Inrichtingswerk (IW)
 • bb) Kinderbescherming A
 • cc) Kinderbescherming B
 • dd) Kinderverzorging en Opvoeding
 • ee) Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
 • ff)  Kinderverzorgster (KV)
 • gg) Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending
 • hh) Kultureel werk (KW)
 • ii)  Leidster Kindercentra (niet van OVDB)
 • jj)  Leidster Kindercentra van de OVDB
 • kk) Onderwijsassistent
 • ll)  Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
 • mm) Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
 • nn) Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang
 • oo) Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang
 • pp) Pedagogisch Werker niveau 3
 • qq) Pedagogisch Werker niveau 4
 • rr) Residentieel Werk (RW)
 • ss) Sociaal Agogisch 2
 • tt) Sociaal Agogisch II
 • uu) Sociaal Cultureel Werk
 • vv) Sociaal Dienstverlener (SD)
 • ww) Sociaal Pedagogisch Werker
 • xx) Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
 • yy) Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)
 • zz) Sociaal-Cultureel Werker (SCW)
 • aaa) Sociale Arbeid (SA, SA2 of SAII)
 • bbb) Sociale Dienstverlening (SD, SA, SA1 of SAI)
 • ccc) Sport en Bewegen (niveau 3 en 4)
 • ddd) Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4)
 • eee) Sport- en bewegingsleider (niveau 3)
 • fff) SPW lang
 • ggg) Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)
 • hhh) Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting
 • kinderdagverblijven
 • iii) Verpleegkunde
 • jjj) Verpleegkunde A
 • kkk) Verpleegkunde B
 • lll) Verpleegkunde Z
 • mmm) Verpleegkundige
 • nnn) Verplegende (VP)
 • ooo) Verpleging (VP)
 • ppp) Verpleging A
 • qqq) Verpleging B
 • rrr) Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang)
 • sss) Verzorgende beroepen (VZ)
 • ttt) Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)
 • uuu) Verzorging (VZ)
 • vvv) Z Verpleegkundige
 • www) Z-Verpleegkundige
 • xxx) Zwakzinnigenzorg

Diploma’s op hbo niveau:

 • a) Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
 • b) Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
 • c) Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
 • d) Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
 • e) Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer
 • f) Akte van bekwaamheid N XI
 • g) Akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de lichamelijke oefening
 • h) Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)
 • i)  Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer
 • j)  Bachelor of Nursing
 • k) Creatieve therapie (waaronder Mikojel)
 • l)  Cultureel Werk (CW)
 • m) Culturele en Maatschappelijke vorming (CMV)
 • n) docent Dans
 • o) docent Drama
 • p) Docerend musicus
 • q) Educatieve therapie (Mikojel)
 • r) Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
 • s) Hogere sociaal-pedagogische opleiding van leiders op het
 •     terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling
 • t) Hoofdonderwijzer
 • u) Inrichtingswerk (IW)
 • v) Jeugdwelzijnswerk
 • w) Kinderverzorging en kinderopvoeding
 • x) Kinderverzorging en opvoeding
 • y) Kreatief Educatief Werk
 • z) Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnen kunstonderwijs of
 •     kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)
 • aa) Kunstzinnige therapie
 • bb) Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
 • cc) Leraar lichamelijke oefening (ALO)
 • dd) Leraar voortgezet onderwijs van eerste graad in tekenen
 • ee) Lerarenopleiding Omgangskunde
 • ff) Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde
 • gg) Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde
 • hh) Maatschappelijk Werk (MW)
 • ii) Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
 • jj) NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
 • kk) Pedagogiek (HBO-bachelor)
 • ll) Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
 • mm) Pedagogische Academie
 • nn) Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 • oo) Sport en Bewegen
 • pp) Verpleegkunde