U herkent het misschien wel; u wilt graag gaan werken of studeren, misschien wel op onregelmatige tijden. Vind dan maar eens een betrouwbare en flexibele oppas voor de kinderen. Wij, als gastouderbureau, kunnen u hierbij van dienst zijn. Wij zoeken voor u die flexibele, betrouwbare oppas die op een verantwoorde manier voor uw kinderen kan zorgen. Verder regelt het bureau alle zakelijke afspraken rondom de opvang en zorgt voor diverse overeenkomsten waarin afspraken duidelijk beschreven staan.

Kwaliteit

U bent verzekerd van kwalitatief goede opvang. Alle erkende gastouders staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
Voordat een gastouder opgenomen wordt in het LRK wordt zij eerst geïnspecteerd door de GGD. Ons bureau staat officieel geregistreerd bij de Gemeente Roermond en is uiteraard ook geregistreerd in het LRK. Verder hanteren wij de ‘Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid’, die garant staat voor een kindvriendelijke, veilige en gezonde opvang omgeving.

Al onze gastouders werken volgens de richtlijnen van ons Pedagogisch Beleidsplan.
Een verdere prettige bijkomstigheid is de jarenlange administratieve én pedagogische ervaring (lerares basisschool), waar u altijd een beroep op kunt doen.

Wat betekent dit voor u als vraagouder

 • Uw kinderen worden niet in grote groepen opgevangen, maar genieten kleinschalige opvang in huiselijke sfeer.
 • Geen hoge kosten per jaar, maar een laag vast bedrag per uur.
 • Ieder jaar een evaluatie over de opvang.
 • Een oudercommissie, dus u heeft inspraak op de manier van werken.
 • Een gastouder is een vast aanspreekpunt, en dit biedt continuïteit en stabiliteit.

Ook als de gastouder ziek wordt zullen we er alles aan doen om een vervangende gastouder voor u te vinden.

Puntsgewijs

 • Vaste verzorgster voor uw kind (geen personeelswisselingen)
 • Daardoor rust, stabiliteit en vertrouwen.
 • Opvoeder met ervaring en een gerichte opleiding. Dus de opvoeding loopt gewoon door.
 • Individuele aandacht voor het kind door de kleinschaligheid van de opvang
 • Gemakkelijk individuele afspraken maken.
 • Er zijn vaak andere kinderen om te spelen.
 • De speel- en spelmogelijkheden worden meer benut door de individuele aandacht van de gastouder.
 • Het kind wordt opgenomen in een gezin, dus een huiselijke situatie.
 • U betaalt in het algemeen alleen de daadwerkelijk opgevangen uren.
 • Als het kind een beetje ziek is kan het (vaak) toch naar de gastouder.
 • Het kind is waarschijnlijk minder vaak ziek doordat er minder andere kinderen zijn bij de gastouder.
 • Flexibiliteit.

Tijdens de hele periode dat uw kinderen via ons gastouderbureau worden opgevangen blijven we betrokken bij deze opvang. Er is regelmatig onderling contact en eenmaal per jaar zal een evaluatie plaatsvinden tussen vraag- en gastouders. Natuurlijk kunt u altijd een beroep op ons doen om allerlei zaken betreffende de opvang te bespreken.
Wilt u na het lezen van deze informatie een vrijblijvend, persoonlijk gesprek, klik dan hier of bel rechtstreeks:
06 – 2353 4127 of 06 – 2518 9720.