Als gastouder heb je, binnen de wettelijke kaders en voorschriften, veel vrijheid om je opvang op jouw unieke manier in te delen. Je werkt zelfstandig vanuit thuis en bepaalt je eigen werkdagen, opvangtijden en uurtarief.

Als je zelf kinderen hebt kun je dit ideaal combineren; je hoeft namelijk geen opvang voor je eigen kinderen meer te regelen!

Vindt u het leuk om met kinderen te werken? Heeft u tijd over? Zoekt u misschien een speelkameraadje voor uw eigen kind? Of vindt u het heerlijk om voor kleine kinderen te zorgen, nu uw eigen kinderen al groot zijn? Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u overweegt gastouder te worden en daarmee te zorgen voor de opvang en verzorging van kinderen.
Misschien bent u nu al oppas voor uw eigen kleinkinderen of buurkinderen, maar wilt u dit nog uitbreiden of toch meer 'geregeld' zien.

Als gastouder vangt u kinderen in uw eigen huis op. Het prettige van deze opvangvorm is dat u gewoon thuis kunt blijven en dat u een beperkt aantal kinderen opvangt. Zo kunt u dus een goede band met hen opbouwen. Maar het kan ook zijn dat u bij de vraagouders in huis gaat oppassen.
De leeftijd van de kinderen varieert tussen 0 en 12/13 jaar.
U kunt hele dagen voor kleinere kinderen zorgen, maar u kunt ook een aantal uren per dag werken (bijvoorbeeld na schooltijd). Soms eten de kinderen ook mee en brengt en haalt u ze van school. In overleg met de ouders maakt u afspraken over tijden en opvoedkundige aspecten.
De meeste gastouders hebben zelf ook kinderen, maar dit is zeker geen vereiste. Als u kinderen hebt, is dit werk natuurlijk wel goed te combineren met de zorg voor het eigen gezin. Als gastouder mag u maximaal 6 kinderen opvangen, als u alleen kinderen tot 4 jaar opvangt mogen dit er 5 zijn. Hierbij worden de eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld.

Wij als GOB Midden-Limburg willen het onze gastouders zo gemakkelijk mogelijk maken en ondersteunen je daar waar nodig. Daarnaast bieden wij jou:


 • Aantrekkelijke vergoeding
 • Begeleiding in promotie van jouw opvang
 • Actieve werving van klanten
 • Gratis tweejaarlijkse EHBO-herhaling
 • Gratis aansprakelijkheidsverzekering voor zowel materiële- als letselschade

 • Begeleiding voor jou als gastouder op zowel pedagogisch als financieel gebied

 • Veilige en snelle uitbetaling van gastoudervergoeding d.m.v. online urenregistratie

 • Begeleiding tijdens het opleidingstraject en registratietraject

 • Werken volgens een pedagogisch beleidsplan en professionele begeleiding hierin
 • Altijd op de hoogte van het laatste (pedagogische) opvang-nieuws

 • Gratis bijwonen van themabijeenkomsten

Ouders geven de zorg voor hun kind niet zomaar uit handen. Daarom dient een gastouder ook aan bepaalde criteria te voldoen voordat hij of zij wordt ingeschreven bij ons gastouderbureau. Wij zien er op toe dat de gastouder aan deze eisen voldoet en blijft voldoen.
Hieronder volgt een opsomming van deze eisen:

 • Minimum leeftijd van 21 jaar (van deze leeftijd kan worden afgeweken. Dit is afhankelijk van reeds aanwezige ervaring in het opvangen van kinderen of een gevolgde opleiding in de richting van kinderopvang; ter beoordeling door het gastouderbureau).
 • In het bezit van een diploma MBO 2 Helpende (Zorg en) Welzijn of een ander door de overheid erkend diploma (bijv. SPW3 of 4). Indien niet in het bezit van een dergelijk diploma, dient een geldig Ervaringscertificaat te worden overlegd.
 • Is voor langere tijd beschikbaar, (minstens 6 maanden), dit biedt continuïteit.
 • Heeft geen eigen kinderen onder toezicht staan
 • Is lichamelijk én geestelijk gezond genoeg om als gastouder te kunnen werken.
 • Is bereid tot samenwerking met het gastouderbureau en tot het volgen van aanvullende cursussen/trainingen/bijeenkomsten, welke gerelateerd zijn aan de opvangtaak.
 • Hiervoor is voldoende kennis van de Nederlandse taal noodzakelijk.
 • Respecteert privacygevoelige gegevens en speelt geen informatie door aan derden.
 • Staat open voor en respecteert andere gewoontes, culturen, levenswijzen en opvoedingsideeën.
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en is in staat op een professionele manier contact met vraagouders te onderhouden en afspraken te maken.
 • Heeft kennis van de ontwikkeling van kinderen, onderschrijft het Pedagogisch Beleid en brengt dit ook in praktijk.
 • Is in staat tot reflecteren op het eigen handelen en staat open voor advies en begeleiding vanuit het gastouderbureau.
 • Informeert ouders/verzorgers over de opvang en ontwikkeling van het kind.
 • Heeft een geldig certificaat EHBO voor kinderen (volgens eindtermen van het Oranje of Rode Kruis).
 • Laat de gastkinderen niet alleen of onder toezicht van anderen.
 • Beschikt over voldoende speel- en slaapmogelijkheden, afhankelijk van het aantal gastkinderen en de leeftijd hiervan. Ook zijn er buitenspeelmogelijkheden in de nabije omgeving.
 • Kan een Verklaring Omtrent het Gedrag voorleggen, die bij start niet ouder is dan twee maanden (ook medebewoners vanaf 18 jaar dienen een VOG te overleggen).
 • Gaat akkoord met vooraf aangekondigde en onaangekondigde huisbezoeken om de kwaliteit van de opvang en naleving van het pedagogisch beleid te beoordelen.
 • Is altijd telefonisch te bereiken
 • Is in het bezit van een geëigende WA verzekering.
 • Is in het bezit van een ongevallen inzittenden verzekering indien gastkinderen met eigen auto vervoerd worden.
 • Verleent medewerking aan de jaarlijkse risico-inventarisatie en is bereid eventuele verbeterpunten uit te voeren.

Voor de verdere uitwerking van de criteria verwijzen we graag naar ons Pedagogisch Beleidsplan, waarin ook de pedagogische doelstelling en verantwoordelijkheden verder zijn uitgewerkt.