Geregistreerde Gastouderopvang moet volgens de Wet op de Kinderopvang voldoen aan een aantal eisen met betrekking tot Veiligheid en Gezondheid.
Iedere woning waar opvang plaats vindt wordt door een medewerker van het gastouderbureau gecontroleerd met behulp van een Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid. Hiervan wordt een rapport, plan van aanpak opgesteld dat zowel voor de gastouder als de ouder inzichtelijk is.
Alle gastouders werken volgens onderstaande protocollen die wij als gastouderbureau Midden-Limburg hebben opgesteld.

  • Protocol Wiegendood
  • Protocol Gezondheid
  • Protocol Ongeval
  • Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
  • Verklaring vervoersregeling
  • Overeenkomst gebruik geneesmiddelen

Tijdens het intakegesprek worden deze protocollen met zowel de gastouder als de vraagouder uitvoerig besproken.

Heeft u nog vragen? Wij staan u graag te woord.