Continue Screening

30-01-2024

De zedenzaak in Amsterdam, ook bekend onder de naam Robert M.,  is indertijd aanleiding geweest om het toezicht op de kinderopvang te verscherpen.

Een onderdeel hiervan was de invoering van de continue screening.

Vanaf 1 maart 2013 worden alle medewerkers van een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, gastouderbureau of buitenschoolse opvang continu door Justis gescreend op strafbare feiten.

Alle gastouders (en huisgenoten ouder dan 18 jaar) moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Een VOG toont aan dat een gastouder geen strafbare feiten heeft gepleegd, die de gastouder ongeschikt maakt om haar functie uit te voeren.

Tot 2013 ging het bij de VOG om een momentopname.

Dat is veranderd met de invoering van continue screening. Wanneer een gastouder een overtreding begaat wordt er gekeken of het desbetreffende strafbare feit invloed heeft of kan hebben op de kwaliteit van de werkzaamheden van de gastouder.
Als bijvoorbeeld uit de continue screening blijkt dat een gastouder een strafbaar feit begaat waardoor de gastouder mogelijk een bedreiging vormt voor de veiligheid van kinderen, krijgt het gastouderbureau via de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) een melding. De melding bevat uit privacy overwegingen geen uitleg over het strafbare feit.

Het gastouderbureau zal na de melding aan de gastouder vragen een nieuwe VOG aan te vragen. De gastouder kan dit niet weigeren, de gastouder is verplicht mee te werken. Zonder nieuwe VOG is de gastouder namelijk niet meer bevoegd om te werken als gastouder.

In deze folder kun je als gastouder opzoeken wanneer je een nieuwe VOG moet aanvragen.

De legeskosten zijn voor rekening van de aanvrager.

Gastouders, aangesloten bij ons bureau, kunnen nu ook via E-herkenning een nieuwe Verklaring omtrent het Gedrag aanvragen. Indien u dit wenst kunt u dit kenbaar maken via de mail.