Bij ons bureau betaalt u geen inschrijfkosten
Gastouderbureau Midden-Limburg is in 2007 geregistreerd en daarmee een officieel erkend gastouderbureau. Sinds 2010 worden alle gastouders geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Hierdoor heeft u als ouders de mogelijkheid inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag bij de overheid aan te vragen.
Op www.toeslagen.nl kunt u zien welke voorwaarden hiervoor gelden en een proefberekening maken.

Als gastouderbureau adviseren wij een uurvergoeding tussen de € 6,00 en € 6,50 per kind voor de gastouder.
Bij opvang aan huis geldt het wettelijke minimum uurloon.


Bureaukosten

Naast de uurvergoeding van de gastouder berekenen wij per kind bureaukosten voor onze werkzaamheden waaronder de werving, selectie, bemiddeling, begeleiding, administratie en de kassiersfunctie. Gastouderopvang is flexibel en daarom vraagt deze vorm van opvang om maatwerk voor uw specifieke situatie. Ook het bepalen van het uurtarief bestaande uit opvang- en bureaukosten is maatwerk. Denk aan het aantal kinderen, aantal (flexibele) uren, verdeeld over aantal dagen en het aanbod van een geschikte gastouder of opvang aan huis.
Bij een flexibel maandelijks aantal opvanguren kunt u al vanaf € 1,- per uur met een minimum van € 20,- per maand per kind bij ons terecht!


Waarvoor dienen onze bureaukosten?

Voor de maandelijkse bureaukosten komen wij het eerste intakegesprek aan huis, begeleiden wij het kennismakings- en koppelingsgesprek met de gastouder en stellen de benodigde overeenkomsten op.  Voor de vraagouders maken wij een uitgebreide berekening, regelen wij de financiële administratie en vervullen de kassiersfunctie. Ook ondersteunen wij, indien gewenst, met het aanvragen en muteren van de Kinderopvangtoeslag. Verder vindt er een jaarlijkse evaluatie met de vraagouder plaats over de opvang en de dienstverlening van ons als bureau.
Voor alle afspraken komen we bij u thuis, ongeacht hoe vaak.

Indien nodig maken we bezwaar tegen een besluit van de Belastingdienst, en ondersteunen wij waar nodig tijdens een eventuele gerechtelijke procedure.
Voor deze extra huisbezoeken betaalt u geen extra kosten aan ons.

Als vraagouder wit u natuurlijk de beste begeleiding en opvang voor uw kind bij de gastouder.
Wij zijn verantwoordelijk voor de vakkundige begeleiding en opvang van uw kinderen door de gastouder en zien erop toe dat:

 • de gastouder handelt volgens het pedagogisch beleidsplan
 • de opvangplek veilig en gezond is. Dit wordt ieder jaar gecontroleerd d.m.v. de risico-inventarisatie.
 • de gastouder bij ons terecht kan met vragen van opvoedkundige aard
 • de gastouder kan omgaan met moeilijk opvoedbare of zieke kinderen
 • de gastouder op de hoogte is van het protocol Kindermishandeling
 • de gastouder weet hoe te handelen bij grote en kleine ongevallen en dit correct af te handelen
 • controles bij de gastouder thuis worden uitgevoerd
 • de gastouder begeleid wordt bij controles door de GGD en wij evalueren deze controle
 • de gastouders over een informatiemap beschikken met alle informatie en protocollen
 • de gastouder gratis het Uk en Puk VVE programma kan downloaden op de persoonlijke pagina
 • de gastouder gratis thema-bijeenkomsten kan bijwonen over interessante onderwerpen ten behoeve van kinderopvang

We melden de gastouder aan bij de gemeente ter registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en zien toe op de inschrijving en mutaties hiervan.

Wij bezoeken de gastouder minimaal 2 keer per jaar. Dit is voor het voortgangsgesprek en de Risico Inventarisatie. In de praktijk bezoeken wij de gastouders vaker.

Als extra ondersteuning kan zowel de gastouder als de vraagouder altijd bij ons terecht voor vragen over het pedagogisch handelen.
Verder voorzien we iedereen van de benodigde informatie via nieuwsbrieven per mail.


Belastingvoordeel

Als u bij de Belastingdienst een aanvraag voor Kinderopvangtoeslag indient zullen uw netto kosten per maand aanzienlijk lager zijn. Dit is uiteraard afhankelijk van uw belastbaar inkomen. De toeslag kan oplopen tot wel 96%.
Wij maken graag voor u een conceptberekening op maat.

Wilt u nu al een indruk krijgen over de Kinderopvangtoeslag die u zou kunnen ontvangen, dan kunt u op deze link terecht voor het maken van een proefberekening. Ook hierbij zijn we u uiteraard behulpzaam.


Kinderopvangtoeslag aanvragen

Bij het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag zijn wij u vanzelfsprekend behulpzaam. Dit doen we aan de hand van de conceptberekening die we voor u gemaakt hebben.
De bureaukosten zijn onderdeel van uw ‘kosten voor kinderopvang’ en komen dus ook in aanmerking voor vergoeding door de belastingdienst, de gemeente, en/of het UWV.

We bekijken jaarlijks samen met u of de Kinderopvangtoeslag aangepast moet worden. Dit kan zijn omdat u meer of minder uren heeft afgenomen dan aangevraagd. Door het op voorhand aanpassen van de Kinderopvangtoeslag wordt voorkomen dat u uiteindelijk teveel ontvangen toeslag moet terugbetalen.


Betaling

Alle gastouderbureaus hebben verplicht de kassiersfunctie. Dit betekent dat u van het bureau maandelijks een totaalfactuur ontvangt. Hierin zijn de bureaukosten en de opvangkosten apart vermeld. De betaling van deze factuur verloopt via automatische incasso of, in overleg, door betaling door de vraagouder zelf. Zodra de factuur betaald is, wordt de gastouder door het bureau betaald.
Het gastouderbureau zal op uw verzoek ervoor zorgdragen dat u aan het einde van het jaar een jaaropgaaf krijgt, waarin de totale kosten van de opvang vermeld staan.

Wilt u meer informatie of een persoonlijk gesprek, neem dan contact met ons op.